Nye & nuværende lejere

Ind- & fraflytning

Her finder du generel information, hvis du skal flytte ind eller fraflytte én af vores ejendomme. Er du i tvivl eller har du spørgsmål, så kontakt os endelig.

Opsigelse & Fraflytning

Såfremt du ønsker at opsige et af vores lejemål, skal dette altid ske skriftligt.

Efter du har opsagt vil du  i løbet af kort tid  modtage en bekræftelse på din opsigelse.

Vores lejemål kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i måneden, med mindre andet er nævnt i lejekontrakten.

Ønsker du at fraflytte før opsigelsesperiodens udløb, vil vi naturligvis forsøge en hurtigere genudlejning.

Lejer skal altid være fraflyttet lejemålet senest 14 dage før lejemålets ophør (istandsættelsesperiode). 

Der vil altid blive foretaget et flyttesyn hvor vi sammen gennemgår lejemålets tilstand. Lejemålet skal altid være ryddet og rengjort af lejer inden et flyttesyn vil blive gennemført.

Lejer bedes være opmærksom på følgende i forbindelse med fraflytning af lejemålet:

  • Det lejede skal altid afleveres i rengjort stand, dvs. gulve, skabe, skuffer, hårde hvidevarer, kummer, vaske, badekar, kælderrum, vinduer, fliser og andet skal være grundigt rengjort.
  • Eventuelle klistermærker skal være fjernet fra fliser og døre.
  • Rullegardiner, persienner samt gardiner og beslag til samme nedtages.
  • Udgifter i forbindelse med efterladte effekter betales af fraflytter.
  • Udenomsarealer og haven skal være rengjort og ryddet. Dvs. hækken og græsset klippes og ukrudt fjernes i bede og ved fliser. Haveaffald bortkøres.

Udlejer sørger afslutningsvis for aflæsning af lejemålets målere, ligesom vi melder flytning til de respektive forsynings-selskaber.

Opsigelse & Fraflytning

Såfremt du ønsker at opsige et af vores lejemål, skal dette altid ske skriftligt.

Efter du har opsagt vil du  i løbet af kort tid  modtage en bekræftelse på din opsigelse.

Vores lejemål kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i måneden, med mindre andet er nævnt i lejekontrakten.

Ønsker du at fraflytte før opsigelsesperiodens udløb, vil vi naturligvis forsøge en hurtigere genudlejning.

Lejer skal altid være fraflyttet lejemålet senest 14 dage før lejemålets ophør (istandsættelsesperiode).

Der vil altid blive foretaget et flyttesyn hvor vi sammen gennemgår lejemålets tilstand. Lejemålet skal altid være ryddet og rengjort af lejer inden et flyttesyn vil blive gennemført.

Lejer bedes være opmærksom på følgende i forbindelse med fraflytning af lejemålet:

  • Det lejede skal altid afleveres i rengjort stand, dvs. gulve, skabe, skuffer, hårde hvidevarer, kummer, vaske, badekar, kælderrum, vinduer, fliser og andet skal være grundigt rengjort.
  • Eventuelle klistermærker skal være fjernet fra fliser og døre.
  • Rullegardiner, persienner samt gardiner og beslag til samme nedtages.
  • Udgifter i forbindelse med efterladte effekter betales af fraflytter.
  • Udenomsarealer og haven skal være rengjort og ryddet. Dvs. hækken og græsset klippes og ukrudt fjernes i bede og ved fliser. Haveaffald bortkøres.

Udlejer sørger afslutningsvis for aflæsning af lejemålets målere, ligesom vi melder flytning til de respektive forsynings-selskaber.

Indflytning

Vores lejemål vil altid inden indflytning være renoverede, malede og rengjort.

Der vil altid ifm. med en indflytning blive foretaget et indflytningssyn. Ved dette indflytningssyn vil lejemålet blive gennemgået af lejer og udlejer, der vil blive lavet en indflytningsrapport og nøgler til lejemålet vil blive overdraget til lejer.

Det bemærkes, at indskud samt den første måneds husleje skal være indbetalt, før nøgler til lejemålet vil blive udleveret.

Efter indflytning bedes lejer ved lave en liste over evt. fejl og mangler ved lejemålet. Mangellisten skal være udlejer i hænde senest 14 dage efter den i lejekontrakten aftalte indflytningsdato. 

Lejer vil efterfølgende blive kontaktet for evt. gennemgang og dialog omkring mangellisten, ligesom det nærmere forløb omkring udbedring af evt. mangler aftales.

Mindre mangler eller kosmetiske fejl udbedres ikke altid. Men vi gemmer oplysningerne omkring det til brug ved det fremtidige udflytningssyn. På den måde kommer lejer ikke til at hæfte for disse evt. fejl og mangler ved fraflytning.

Inden indflytning sørger udlejer for aflæsning af lejemålets målere, ligesom vi melder flytning til de respektive forsyningsselskaber til den aftalte indflytningsdato.

Indflytning

Vores lejemål vil altid inden indflytning være renoverede, malede og rengjort.

Der vil altid ifm. med en indflytning blive foretaget et indflytningssyn. Ved dette indflytningssyn vil lejemålet blive gennemgået af lejer og udlejer, der vil blive lavet en indflytningsrapport og nøgler til lejemålet vil blive overdraget til lejer.

Det bemærkes, at indskud samt den første måneds husleje skal være indbetalt, før nøgler til lejemålet vil blive udleveret.

Efter indflytning bedes lejer ved lave en liste over evt. fejl og mangler ved lejemålet. Mangellisten skal være udlejer i hænde senest 14 dage efter den i lejekontrakten aftalte indflytningsdato.

Lejer vil efterfølgende blive kontaktet for evt. gennemgang og dialog omkring mangellisten, ligesom det nærmere forløb omkring udbedring af evt. mangler aftales.

Mindre mangler eller kosmetiske fejl udbedres ikke altid. Men vi gemmer oplysningerne omkring det til brug ved det fremtidige udflytningssyn. På den måde kommer lejer ikke til at hæfte for disse evt. fejl og mangler ved fraflytning.

Inden indflytning sørger udlejer for aflæsning af lejemålets målere, ligesom vi melder flytning til de respektive forsyningsselskaber til den aftalte indflytningsdato.

Søg boligstøtte

Klik på knappen nedenfor for at læse mere om dine muligheder for at få boligstøtte.